Välkommen till ProKomp

Vi har stor erfarenhet av projektledning i stora infrastrukturprojekt och har deltagit i flera av de största projekten i Skandinavien. Sedan 2002 arbetar vi under namnet ProKomp och tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom projektledning.

Affärside´

Vår affärsidé är att tillhandahålla erfarna och kompetenta konsulter till företag och organisationer som driver projekt. Huvudpunkterna i vår affärsidé är:

  • Kvalitén på våra tjänster är kännetecknande för företaget
  • Vi garanterar att den konsult som tillhandahålls på bästa sätt uppfyller uppdragsgivarens behov
  • Våra kunder får tillgång till företagets samlade kompetens genom att den konsult som utför uppdraget vid behov får stöd från övriga konsulter i företaget
  • Vårt stora nätverk i branschen attraherar både uppdragsgivare och samarbetspartners