Tjänster och marknad

Företaget tillhandahåller tjänster på följande marknader

Tjänster

  • Projektledning (alla funktioner inom en projektledningsorganisation)
  • Utbildning
  • Rådgivning

Målgrupp

  • Infrastrukturrelaterade projekt i samhället
  • Tillverkningsindustri med inriktning på järnväg
  • Verkstadsindustri
  • Operatörer inom järnvägssektorn

Vi har en lång erfarenhet av att utföra tjänster enligt ovan och har deltagit i flera
av de största infrastrukturprojekten i Skandinavien under senare år. Vår erfarenhet
täcker alla skeden av ett projekt, från idé till idrifttagning och överlämnande.