Nedan redovisas ett urval av pågående och avslutade projekt

Trafikverket

 • E18 Hjulsta – Kista, Projektledare delen Hjulsta – Tensta
 • Botniabanan, Projektledare ERTMS trafikstyrningssystem
 • Citybanan
  Biträdande teknikchef
  Projekteringsledare systematisk kravhantering
  Projektledare plattformsväggar

Goodtech AB

 • Projektledare för Goodtechs arbeten med Citybanan i stockholm
 • Projektledare för Goodtechs arbeten i Projekt Hallandsås

Stockholms Läns Landsting, SLL

 • Tvärbanan, Solnagrenen, Projekteringsledare depåer, Projekteringsledare EST-arbeten
 • Ny tunnelbana från Odenplan till Arenastaden via Hagastaden, Projekteringsledare

Stockholms Stad

 • Projekt Slussen, Projekteringsledare

Banverket

 • Hallsbergs rangerbangård
  Produktionsledare, projekteringsledare för signalställverk, projektledare hastighetsstyrningsystem, projekteringsledare rangertorn, projektledare rangerställverk, projekteringsledare järnvägsentreprenad, projektledare systemprovning
 • Nynäsbanan, Biträdande projektledare
 • Arlandabanan, Projekteringsledning
 • Mjölby Bangård, Projekteringsledare
 • Fyrspårsutbyggnad, Projektplanerare och teknisk koordinator
 • Nytt dubbelspår Kallhäll – Kungsängen, Projektledare Järnvägsarbeten
 • Projektledare Omformarstationer, kopplingscentraler, kontaktledningsanläggningar, 130 kV kraftledningar, 130/15 kV transformatorstationer

Vattenfall

 • Projektplanerare vedförgasningsanläggning
 • Projektadministratör Gaskombianläggning

ABB

 • Driftsättningsingenjör elanläggningar Iran
 • Projektplanerare HVDC Nya Zeeland
 • Driftsättningsingenjör elanläggningar kärnkraft
 • Projektingenjör HVDC-anläggning Vindhyachal

OKG Projektavdelning Oskarshamn

 • Projektingenjör reaktor O3

Svenska Kraftnät

 • Projektrevision, utveckling och utbildning projektledningssystem