Sven Leijonhufvud
+46 70 318 99 18
sven.leijonhufvud@prokomp-projekt.se

Jag har arbetat med projektledning i stora anläggningsprojekt i över 12 år samt i mjukvaruprojekt i nästan 5 år. Jag är certifierad projektledare enligt PMI. Uppdragen har varit från tidiga utredningsskeden till driftsättning och överlämnande till drift- och underhållsorganisationen. Flera projekt har även krävt stor omsorg i förankringsarbetet med myndigheter, organisationer, sakägare och allmänhet.

De senaste 9 åren har jag i huvudsak arbetat som projekteringsledare. Mina starka sidor är att skapa struktur och rutiner i projektet samt entusiasmera övriga projektmedlemmar.

Lars Sandholm
+46 70 378 43 75
lars.sandholm@prokomp-projekt.se

Huvuddelen av mina erfarenheter är hämtade från järnvägs-, kraftproduktions- och kraftdistributionsprojekt. I mina uppdrag som projektledare har jag under de senaste åren arbetat i enlighet med den struktur som PMI och ISO 10006 ger. Eftersom de projekt jag deltagit i haft långa genomförandetider har mina uppdrag nästan uteslutande varit fleråriga.

Jag har fått delta i allt från tidiga utredningsskeden till avslut och överlämnande till driftorganisationer. Jag har genom åren fått anledning att fördjupa mig inom alla kunskapsområden enligt PMI. Som hantering och ledning av Integration i projekt, hantering och ledning av Omfattning i projekt, planering och styrning av Tid och Kostnad, Kvalitetsledning, ledning av personella Resurser, Kommunikation, Riskhantering och Upphandling. Jag har också erfarenhet av utlandsstationering och arbete med internationella projekt från Sverige.

Bengt Nilsson
+46 70 318 99 21
bengt.nilsson@prokomp-projekt.se

Jag har arbetat med projektledning i stora anläggningsprojekt i 22 år. Jag är certifierad projektledare enligt PMI. Jag har genomfört uppdrag från såväl tidiga utredningsskeden som genomförande, driftsättning och överlämnande till drift- och underhållsorganisationer. Flera projekt har även innehållit mycket kontakter med myndigheter, organisationer, sakägare och allmänhet.

De senaste 17 åren har jag i huvudsak arbetat som projektledare. Mina starka sidor är att skapa struktur och rutiner i projektet samt att driva projektet framåt.